1) Dades del Venedor:

 

 

 • Sóc Alex Mena Carballo,autònom a Espanya amb el número de DNI 77610582A, i la meva adreça professional és Carrer Mª Luïsa, 20, Àtic B, 17300 Blanes, Girona, Espanya.
  Em pots contactar per email en hola@alexmena.net o per telèfon en (+34) 669061844.
 • Sóc autor i propietari de la pàgina web www.alexmena.net que és la pàgina web del meu negoci i marca personal Alex Mena – Màrqueting Digital.

2) Informació dels Serveis i formacions:

 

A través d’aquesta web www.alexmena.net comercialitzo i embeno les meves formacions i serveis en relació a potenciar les xarxes socials.

En concret, ofereixo:

 • SERVEIS: Creixement de comptes d’Instagram. La seva contractació es fa mitjançant la pàgina web. (puc afegir més serveis en la web)
  • Altres serveis a mesura.
 • FORMACIÓ: Les formacions es realitzaran online, i l’alumne pot accedir a les mateixes des de la web en el moment que vulgui. (puc anar afegint més en la web):
  • Curs de Xarxes Socials
 • Les característiques particulars de cada servei o formació s’especifiquessin en cada cas en la pàgina de vendes de cada producte, on estarà la descripció d’aquest.
 • Em reservo el dret d’admissió als cursos i serveis, a les persones que, segons el meu criteri, no vagi dirigit el curs o el servei.

 

3) Propietat Intel·lectual

 

Totes els continguts de les meves formacions (cursos, tallers, mentories, etc) i les publicacions del meu web (articles, posts, pàgines, textos, vídeos, tutorials, podcasts, imatges, gràfics, infografies, i uns altres) els he creat jo, i estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el meu consentiment previ, explícit i per escrit.

El contingut dels cursos de formació no es podrà reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar amb finalitats comercials o no. Per exemple, no es pot compartir en les xarxes socials les fitxes de treball, vídeos, classes o textos que s’han obtingut amb la formació. Encara que hagis comprat la formació, el contingut d’aquesta formació és meu i no pot compartir-se ni reproduir-se de cap manera, ni en cap plataforma.

Tot el contingut que aparegui en les meves formacions el dret d’autor de les quals i propietat intel·lectual siguin d’un tercer, estarà degudament assenyalat en la pàgina de vendes amb la descripció de la formació.

 

4) Preu i Impostos

 

Els preus estan degudament marcats en la web. Els preus estan degudament marcats en la web.

 • Em reservo el dret a aplicar descomptes i canvis de preus quan jo consideri adequat, així com crear cupons descompto per a les promocions que jo estimi oportunes, amb les condicions que estimi oportunes i amb la durada que consideri oportuna.
 • Per a emetre les factures correctament necessitaré que el client em faci arribar les seves dades de facturació. Hi ha dues opcions, fer-ho a través del formulari de pagament en el moment que es pagui el producte, o bé, enviar-me les dades per email a hola@alexmena.net
 • Les factures s’envien per email al cap de diversos dies després de rebre les dades de facturació.

 

5) Forma de Pagament

 

Els pagaments es realitzaran a través de la pàgina de vendes de la web, i pots pagar amb un pagament segur amb la teva targeta de crèdit a través del sistema Stripe.

Serveis: De manera habitual els serveis es pagaran per avançat a través de la plataforma segura de pagament en la web. En algunes ocasions es pot requerir el pagament per transferència bancària, i si és necessari un pagament mensual per part del client, a través de subscripció per Paypal o Stripe, o bé, domiciliació bancària. Els serveis sempre es paguessin per avançat, en el moment de contractar el servei, a amens que es negociï una altra cas en casos molt concrets.

Cursos: Els cursos es paguessin en el moment d’adquirir el curs a través de la plataforma segura de pagament en la web. En algunes ocasions, Alex Mena pot admetre pagaments per transferència bancària si un alumne el sol·licita, en aquest cas, Alex Mena facilitaria les seves dades bancàries perquè l’alumne pugui fer la transferència, i una vegada rebut els diners, Alex Mena li donaria accés a aquest curs.

 

6) Disponibilitat

 

Serveis: Els clients que adquireixen un servei o formació (curs de xarxes socials, consultories o servei de creixement d’Instagram) podran començar a gaudir del servei en un termini màxim d’entre 24 i 72 hores.

 

7) Enviament

 

Els serveis s’executaran en la data pactada.

Els cursos iniciaran en les dates anunciades en la pàgina del curs. Si hi ha qualsevol canvi s’anunciarà als alumnes per email. La majoria dels cursos són gravats pel que no hi ha una data d’inici concreta.

 

8) Devolucions i Política de Cancel·lació

 

 • Serveis Packs de Sessions o Altres serveis: Si un client adquireix un servei i decideix que vol cancel·lar-lo només podrà sol·licitar el reemborsament dels diners abonats en cas que no s’hagi començat a treballar en cap dels serveis contractats. Una vegada s’hagi iniciat amb el servei no hi haurà possibilitat de devolució encara que quedin sessions pendents.
 • Sessions de Consultoria Individuals: El client pot cancel·lar el servei i sol·licitar el reemborsament dels diners del mateix si el client no ha reservat dia i hora en el calendari per a la sessió, i durant les primeres 48 o 72 hores d’haver adquirit la consultoria individual. Una vegada la sessió s’hagi reservat no s’accepta devolució dels diners. El client pot canviar la data de la reunió si el necessita amb més de 24 hores d’antelació.
 • Formació: si l’alumne cancel·la la seva participació en un curs que encara no ha començat (i l’alumne no ha rebut accés als materials) amb preavís de fins a 15 dies abans de la celebració d’aquest, se li retornarà l’import íntegre pagat. L’alumne no podrà cedir la seva plaça a una altra persona.
  • Si es cancel·la la formació per part meva, retornaré a l’alumne les quantitats abonades en el termini de 48 hores des que es produeixi la cancel·lació.
 • Cursos gravats (La majoria dels meus cursos són cursos gravats en els quals no hi ha una data d’inici concreta. Una vegada es paga el curs ja s’adquireix automàticament accés al mateix): No s’admeten devolucions dels diners en aquests cursos.
 • Garanties de Satisfacció: En alguns cursos puc decidir oferir “garanties de devolució” per dies concrets des que hagin adquirit el curs. si és el cas aquesta garantia estarà informada en la pàgina de venda del curs amb les condicions específiques de la garantia.

 

9) Protecció de Dades:

 

Les dades que et sol·licitaré seran indispensables per a la realització dels serveis o l’enviament dels cursos, en cada cas.

T’informo també que les teves dades s’incorporaran a una llista de correu, a fi de poder enviar-te informació i promocions del teu interès, en virtut dels serveis o formació que hagis adquirit. Si no vols rebre aquesta informació i vols que elimini les teves dades, només has de donar-te de baixa d’aquesta llista de correu mitjançant l’enllaç “Donar-se de baixa” o “Gestionar la meva subscripció” que veuràs en la part inferior dels emails que t’enviï. A més, també pots enviar-me un email amb el concepte “Baixa de dades” a la meva adreça de contacte hola@alexmena.net

Alex Mena ha adequat aquesta web als exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Polítiques de Privacitat

10) Prohibicions:

 

Està prohibida la reproducció, difusió, venda, distribució o ús comercial dels serveis o formacions adquirides, ja sigui en tot o en part.

Si Alex Mena Carballo identifica que un alumne ha realitzat una còpia, reproducció o distribució dels continguts d’Alex Mena, l’alumne haurà d’abonar la quantitat de 5,000 euros en concepte de drets d’explotació si ha intentat vendre o obtenir profit econòmic, o com a compensació per danys, i si es considera necessari, es prenguessin les mesures legals que es considerin adequades per a compensar els danys causats al negoci.

Està totalment prohibit compartir les contrasenyes d’accés a un curs amb altres persones, o bé, comprar el curs entre diverses persones o negocis amb la intenció d’estalviar-se diners i compartir un accés del curs entre diversos individus. Es tracta d’una pràctica il·legal i que causa una pèrdua econòmica a aquest negoci. Cada accés al curs és personal i intransferible. Si Alex Mena detecta que aquesta pràctica s’ha realitzat per algun alumne, aquest alumne perdrà l’accés al curs per sempre, serà vetat per a adquirir cap altre curs, serveis, o recurs gratuït, i ens reservarem quantes accions civils o penals estiguin al nostre abast per a salvaguardar els drets d’aquest negoci.

 

11) Legislació aplicable i jurisdicció

 

La relació entre Alex Mena Carballo i els seus clients es regirà per normativa Espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

 

12) Modificació de les condicions de venda

 

Alex Mena es reserva el dret de poder modificar les condicions en qualsevol moment ateses les necessitats de la web, el negoci, i la legislació vigent.

En cas que hi hagi modificacions en les condicions dels cursos o serveis s’informarà en aquesta web, i si és necessari, als alumnes i clients per correu electrònic a mesura que sigui possible.

 

13) Acceptació de les condicions de venda

 

La contractació de qualsevol servei o formació a Alex Mena a través d’aquesta web suposa automàticament l’acceptació dels termes i condicions d’aquesta web.

Si tens qualsevol dubte pots contactar directament a Alex Mena a través de l’email: hola@alexmena.net

 

14) Exoneració de Responsabilitats

Alex Mena no pot garantir la continuïtat tècnica del lloc web, fallades o interrupcions en el servei web, ni que el lloc web (i per tant, l’accés als cursos online) sempre està accessible, per causes alienes a la nostra voluntat. A vegades hi ha problemes tècnics, virus, atacs fortuïts a la web, o qualsevol altre problema que causi la impossibilitat d’accedir a una formació o servei a través de la web. Ens comprometem a treballar a solucionar aquests problemes amb la major agilitat possible, però no serà admissible sol·licitar cap compensació de cap mena si això ocorre.

Alex Mena també es reserva el dret a vendre el negoci, traspassar-lo o tancar-lo. Si fos el cas, els alumnes i clients seran informats per correu electrònic a mesura que sigui possible. En cas de tancament del negoci es perdrà accés a les formacions, i no es podrà sol·licitar cap compensació.

Si la web o el negoci es veuen en la necessitat de tancar definitivament i deixar de donar accés als cursos, Alex Mena
només abonarà l’import total dels cursos online (que formen part de la categoria de servei electrònic) a aquells alumnes que hagin adquirirdo el curs online tres setmanes abans del tancament de l’empresa, i que no hagin encara realitzat el curs.

En cas de tancament del negoci degut a defunció d’Alex Mena Carballo no es realitzessin devolucions per als cursos online, i la pàgina web quedarà oberta durant diversos mesos, donant temps als alumnes que ja hagin adquirit el curs a acabar-lo.

Alex Mena no es farà responsable de possibles bloquejos, atacs de hackers o tancaments definitius de comptes o perfils de instagram o facebook, sabent que sempre existeix una remota possibilitat.

Alex Mena no es farà responsable dels mals usos dels seus propietaris o altres administradors aliens a Alex Mena per a aquells perfils socials en els quals s’hagi contractat algun dels serveis que ofereix Alex Mena per a qualsevol dels seus plans de pagament.