Primers passos en màrqueting digital local per al petit comerç i les PYMES

El comerç local s’ha incorporat plenament als avantatges que ens reporta la presència en Internet. Per al teu negoci comercial iniciat en botiga física, una web es constitueix com a canal de vendes alternatiu al contacte personal. No obstant això, el desconeixement de les claus d’aquest mitjà et pot desil·lusionar en els primers compassos. Sobretot, es produeix aquest efecte quan passa el temps sense que vegis resultats concrets.

El màrqueting digital és el camp de coneixement que et permet manejar amb soltesa les possibilitats comercials obertes en l’espai online. En poques paraules, ho pots sintetitzar a conèixer el mercat i el comportament dels consumidors a través de mitjans digitals.

La presència en Internet amb el teu blog o una web és insuficient per a obtenir rendiments comercials. Per descomptat, és un primer pas, però necessita anar acompanyat d’un pla de màrqueting digital. És la conseqüència directa que la visibilitat en Internet no te la regalen, has de conquistar-la.

Els continguts que distribuïm per Internet s’afegeixen en forma de xarxa no jerarquitzada. Per a trobar la informació que ens interessa com a usuaris hem d’emprar cercadors. Aquests serveis són els responsables d’oferir-nos els enllaços dels continguts corresponents davant una consulta. L’èxit d’un cercador és encertar amb la correcta interpretació de la cerca i l’encert en la qualitat de la resposta.

El primer objectiu del màrqueting digital l’aconsegueixes en donar visibilitat als continguts del teu web. Ho aconsegueixes amb un conjunt de tècniques que formen la base del màrqueting digital. Consisteix en una composició de materials digitals útils als usuaris i que facilitin la millor indexació per part dels cercadors.

El caos que suposa la suma no organitzada de continguts ha de ser compensada amb una organització perfecta en els materials que pugem a internet. Com a autor competeixes amb la resta per oferir el material informatiu rellevant per a usuaris i ben etiquetat per a cercadors.

El màrqueting digital per al comerç local suposa una sèrie d’avantatges enfront de la forma tradicional d’aconseguir clients. Aquestes són les més evidents:

1. Comunicació bidireccional amb el públic objectiu que respon al nostre perfil de client. Aquest diàleg és un mitjà molt potent per a aconseguir nous clients i fidelitzar als qui ja han realitzat una compra.

2.Mesurament amb xifres. Aquesta és la diferència més gran amb el comerç tradicional. El venedor online veu el mercat a través de paràmetres o mètriques expressables en xifres. No hi ha contacte personal directe, però se substitueix amb informació moltíssim més objectiva, actualitzable i interpretable. En el treball amb el comerç electrònic sempre s’aprèn i cada hipòtesi de treball pot ser comprovada.

3. Creació de marca. Per al comerç local la proximitat de la clientela concentra el coneixement d’un servei o producte en uns límits geogràfics ben definits. Amb Internet aquests límits els trenques sense abandonar aquesta vocació comercial de proximitat. En barrabes.com ens trobem un exemple en aquest sentit. El bon fer en internet ha creat una marca internacional. Tot va començar des d’una botiga tradicional de roba per a esquí i muntanya.

4. L’experimentació. Les tècniques de màrqueting per a mitjans digitals permeten que serveis el costat més creatiu de la teva vocació comercial. En les campanyes pots assajar idees innovadores i verificar-les immediatament amb el públic objectiu sobre la seva validesa o no. L’experiència et va afinant l’instint i és un mitjà ideal per al teu creixement professional.

5. La segmentació i personalització. És la capacitat per a dirigir continguts específics cap a un públic predeterminat. La segmentació pot arribar a l’extrem de diferenciar per persones d’una forma gairebé automatitzada. Les eines de màrqueting que veurem després juguen aquí un important paper protagonista.

6. L’economia. Les inversions en campanyes i estudis de mercat tenen un cost reduït. Però, a més, és possible condicionar la inversió a l’obtenció de resultats concrets. A penes hi ha desaprofitament de capital per comprar publicitat, per un pla per a difondre un missatge en xarxes socials o posicionar-se en cercadors. La falta de vendes, si es produeix, has d’atribuir-la a altres causes. I les dades que es registrin sobre la resposta del públic et serviran per a trobar aquestes raons externes o internes del fracàs.

Com funcionen els cercadors

L’organització de la informació sempre va ser un desafiament perquè Internet manifestés el poder transformador que ha aconseguit en la societat. Les tecnologies de comunicacions, de les quals depèn, estaven dissenyades al principi per a àmbits reduïts. En els començaments, Internet era una simple intranet on els científics podien realitzar les seves aportacions i organitzar-los mitjançant directoris.

Els directoris van continuar sent populars i van donar lloc als portals web on la informació s’organitzava per temàtiques. En cadascuna d’elles els autors de continguts registrats anaven enllaçant els seus materials digitals.

L’èxit de Google va ser superar aquests límits amb el seu famós cercador. L’hegemonia mundial aconseguida manifesta l’encert d’aquesta innovació. Google és actualment un model tecnològic de com organitzar la informació albergada en Internet. Es fa per la suma i integració de tres funcionalitats independents:

1. El rastreig de la web. Com una aranya en la seva tela, els motors de rastreig de Google recorren els dominis possibles per a trobar nous continguts. Aquests continguts seran “llegits” per un robot que establirà l’estructura bàsica d’aquesta informació. La forma en què està organitzada la web, la seva sitemapd’informació pública.

2. La indexació dels continguts. Aquests continguts seran avaluats semànticament mitjançant etiquetes. Però, sobretot, s’establirà la rellevància de la informació en funció dels enllaços interns, entrants i sortints. En aquesta valoració actuen com a patrocinadors les webs rellevants que ofereixen links o enllaços cap a la web que s’està indexant. Un altre factor que es determina és la densitat de paraules clau.

El treball amb aquestes paraules clau és la primera tasca que realitzem en màrqueting digital. Es tracta d’interpretar la forma com els usuaris busquen la informació. Després organitzem els posts de manera que resultin unes respostes òptimes davant aquesta cerca.

Google també mesura la resposta de cada usuari davant les propostes ofertes en un determinat posicionament. Fracassa qui, malgrat estar posicionat en primer lloc, té amb els seus visitants una taxa molt elevada d’abandons als pocs segons d’entrar. En les següents classificacions aquesta posició anirà descendint. L’actualització periòdica de posicions respon bastant bé a aquestes mètriques d’interacció.

3. L’últim és oferir els resultats organitzats per posicions. Davant una consulta s’ofereixen uns resultats en els quals les primeres posicions s’entén que guarden una qualitat de rellevància o actualitzada superior a la resta.

Les mètriques web

Les mètriques web són el “ull digital” mitjançant les quals interpretem el comportament del públic que ha interactuat amb la nostra web. També són un instrument per a analitzar el trànsit de la competència i establir criteris per a guanyar per al nostre projecte al seu públic.

L’analítica web és una altra tasca ineludible en màrqueting digital. El prototipo de analítica web lo representa el servicio gratuito de Google Analytics. Aquesta aplicació online requereix un registre previ i introduir uns codis en la nostra pàgina web. Gràcies a aquestes senzilles operacions tindrem al nostre abast un conjunt valuosíssim de dades.

1. El trànsit. És una dada essencial, però abans d’entrar en els dos valors bàsics que defineixen aquest factor estratègic és necessari explicar el concepte de sessió.

Quan entrem en una web, el servidor on està allotjat ens distingeix d’altres crides pel mateix contingut mitjançant una cookie. Les cookies són arxius de text de grandària mínima que estableixen l’inici d’una sessió; el final és un període de temps que es considera 30 minuts després de l’última interacció dins d’un lloc web.

Les pàgines vistes són el nombre de vegades que es carrega una pàgina independentment de qualsevol altre factor. Si entrem en una web i premem tres vegades el botó de f5 de recàrrega de pàgina es comptarien quatre pàgines vistes.

Les pàgines vistes úniques compten el nombre de sessions en les quals s’ha obert almenys una vegada una pàgina. És a dir hi ha una segmentació a l’hora de comptar la càrrega d’una pàgina per sessions, on cada sessió representa un temps determinat emprat per un usuari únic.

2. La posició mesurada per a una paraula clau. És una altra dada essencial en màrqueting online. El seu significat és molt senzill, davant una consulta utilitzant una paraula o conjunt de paraules clau ens dóna la posició que ocupa la nostra web. Conquistar els cinc primers llocs en una paraula clau competida és un objectiu principal d’aquests treballs en la xarxa.

3. CTR (percentatge de clics). És un paràmetre que aporta molta informació. És una fracció en la qual en el numerador comptem un nombre de clics i en el denominador el nombre de vegades que s’ha estat exposat. Representa el grau d’interès despertat per un tema o per un títol especialment afortunat.

4. Percentatge de rebot. Es tracta del percentatge de sessions en les quals es visita una pàgina única d’una web. Això pot tenir dues lectures que Google té en compte. Si el temps que transcorre entre aquesta visita i la sortida a una altra web és molt curt, s’interpreta com un rebuig cap a aquest contingut. Si és un temps raonable pot ser perquè el visitant només estava interessat en aquest contingut i l’ha “consumit” de manera satisfactòria per a ell.

El primer tipus de rebot indica que el contingut d’aquesta pàgina web és irrellevant, poc original o de baixa qualitat. Han de ser examinades les causes per a evitar penalitzacions per part dels cercadors.

L'email màrqueting

El correu electrònic és l’eina més poderosa dins del màrqueting digital. Les vendes s’entenen com a processos pels quals el client passa mogut per un interès que el venedor ha sabut generar. Les campanyes que apliquen aquesta tècnica es diuen embuts.

En poques paraules tot comença a una subscripció per part d’un visitant cap als nostres continguts. El reclam perquè realitzi aquesta acció pot ser un ebook, l’entrada a un contingut premiumo una cosa així. A partir d’una base de dades de subscriptors, s’estableix un vincle per a la promoció de productes o serveis. Després d’una sèrie de filtres s’ha d’arribar a una venda.

Hi ha serveis online independents que faciliten la creació de campanyes de emailing. Una mètrica important en aquest capítol és la taxa de conversions. Consisteix en la fracció que ha acabat en venda dins del primer grup de subscriptors.

Les xarxes socials

Les xarxes socials són un bon recurs perquè participis en un diàleg obert amb els usuaris del teu negoci en la xarxa. També et poden servir com a font d’informació per a descobrir tendències o l’interès que desperten temes determinats. Residualment t’aporten una font de trànsit, però molt inferior a l’obtinguda per posicionament en cercadors.

Per a comerç local tens quatre xarxes socials amb un potencial molt estimable. Són conegudes per tots i només és necessari citar-les: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.

La publicitat a Internet

Els sistemes de publicitat en Internet solen obtenir interessants rendibilitats. És molt important que no cometis fallades en l’oferta que intentes promocionar. Una mètrica que funciona en aquest apartat és el ROI (de les seves sigles en anglès per retorn d’inversió). És la fracció entre la diferència donada pels ingressos i la inversió respecte a aquesta mateixa inversió. S’expressa en tants per cent.

Les eines per a màrqueting digital

Són innombrables. Aquí ens cenyirem a una per utilitat real i a les quals són gratuïtes. Són perfectes perquè comencis:

1. Google Analytics. Ja comentada. Ens permetrà saber gairebé tot el referit a d’on ve el nostre trànsit, les plataformes on es visionen els continguts, etc. Completíssim i fonamental.

2. Keyword Planner. Per a buscar paraules clau. És gratuït però requereix d’un registre en Google Adwords per a ser usat.

3. SerpRobot. [Gratis 14 dies]. Servei que ens mostra de manera còmoda el posicionament respecte a paraules clau de qualsevol web, ja sigui nostra o de la competència.

4. MailChimp. Un clàssic per a l’email màrqueting.

5. Hypestat. Per a obtenir de manera ràpida i organitzada la informació més rellevant d’una web. Molt útil per a analitzar a la competència

En definitiva, hi ha una sèrie d’elements bàsics molt útils per al petit comerç i la mitjana empresa a l’hora de començar a aventurar-se en el màrqueting digital local.

¿Quieres AUMENTAR las ventas de tu negocio mejorando tu presencia en internet y GANAR más VISIBILIDAD?

Únete AHORA y te cuento los mejores trucos y consejos en EXCLUSIVA para que los apliques de forma inmediata.

Deixa un comentari

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?